top of page

Vitia

Ndërmjet viteve 1994 dhe 1997, gjatë periudhës së tensioneve të rënda politike dhe veprimeve për nënshtrimin e shqiptarëve në të gjitha aspektet e jetës së tyre, kam punuar me popullsinë e Vitisë për të rindërtuar shkollat, për të ofruar edukim shëndetësor për gratë dhe për të ndihmuar vajzat të shkojnë në shkollë të mesme dhe për të avokuar për komunitetin. Kjo është një zonë e rëndësishme për mua.

Viti Kuvend b Mayor group.jpg
Viti Activists BD group.jpg

AKTIVISTËT

bottom of page