top of page

Opojë - Buqe

Ndamë momente të mrekullueshme me miqtë e dashur në shtëpitë e tyre në bjeshkë, të cilat, megjithëse moderne në çdo aspekt, kanë ruajtur ngrohtësinë dhe bukurinë e shtëpive tradicionale shqiptare. Vizita jonë këtu ishte e paharrueshme.

bottom of page